='16' OR $ip[2]<='23') { $_SESSION['abone']='E'; $baglanti='Anadolu Üniversitesi\'nden bağlanıyorsunuz'; } } baglan(); if (empty($_GET['vol'])){ $sql_c=mysql_query("SELECT yil, cilt, sayi FROM sayilar WHERE yayin='E' ORDER BY sira DESC LIMIT 1"); }else{ $sql_c=mysql_query("SELECT yil, cilt, sayi FROM sayilar WHERE yayin='E' && cilt='".$_GET['vol']."' && sayi='".$_GET['num']."' "); } $oku_s=mysql_fetch_array($sql_c); $cilt=$oku_s['cilt']; $sayi=$oku_s['sayi']; $yil=$oku_s['yil']; global $lg, $p; $_SESSION['lg']="$lg"; $_SESSION['p']="$p"; ?> <? if($_SESSION['lg']=='tr') { echo"İŞGÜÇ - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi";}else{echo"ISGUC - The Journal of Industrial Relation & Human Resources"; } ?>
 

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır. All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.
© 2000 - İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları DergisiIs,Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources